EN

Mokslas yra organizuotas žinojimas. Išmintis yra organizuotas gyvenimas.

Imanuelis Kantas

Kompiuteris yra nenaudingas. Jis jums tegali duoti atsakymą.

Pablo Picasso

Svarbu nenustoti kelti klausimus.

Ką naujo sukūrėme?

 • Skambučių telefono numeriu 116 111 eilės valdymas
 • Informavimas ir konsultavimas Pagalbos vaikams linijoje online
 • Konsultacijų elektroniniu paštu Pagalbos vaikams linijoje eilės sudarymas ir valdymas
 • Pagalbos vaikams linijos savanorių–konsultantų nuotolinis mokymas

Koks laukiamas rezultatas?

 • Didesnis konsultacijų trumpuoju telefono numeriu 116111 prieinamumas
 • Operatyvesnis informacijos ar konsultacijos Pagalbos vaikams linijoje suteikimas
 • Operatyvesnis Pagalbos vaikams linijos laiškų valdymas bei paslaugos teikimas
 • Savanorių-konsultantų mokymas nuotoliniu būdu, jiems patogiu laiku

Eiti į paslaugą

Koks laukiamas rezultatas?

 • Patogus esamų ir būsimų įtėvių bei globėjų (rūpintojų) informavimas
 • Operatyvus esamų ir būsimų įtėvių bei globėjų (rūpintojų) konsultavimas

Eiti į paslaugą

-->

Ką naujo sukūrėme?

 • Jaunimo organizacijų ir ju narių registravimas. Kiekvienai organizacijai sugeneruojamas unikalus QR kodas
 • Jaunimui skirtų renginių registravimas
 • Jaunimo registravimosi į renginius el. paslauga
 • Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų teikimas bei administravimas

Koks laukiamas rezultatas?

 • Asmens arba jaunimo organizacijos profilio registravimas ir NVO patirties kaupimas
 • Jaunimo organizacija gali susikurti savo profilį, administruoti narius
 • Informacijos apie narystę organizacijose, dalyvavimą renginiuose kaupimas ir spausdinimas
 • Renginių registravimas ir viešinimas
 • Atviras įrankis jaunimui skirtų projektų skelbimui ir administravimui

Eiti į paslaugą

Ką naujo sukūrėme?

 • Jaunimo informavimas – naujienų, skirtų jaunimui, apdorojimas ir pateikimas vienoje sistemoje
 • Jaunimo konsultavimas

Koks laukiamas rezultatas?

 • Naujienų pagal pageidaujamą sritį prenumeravimas
 • Jaunimui skirtų naujienų talpinimas
 • Jaunimo konsultavimas el. paštu

Eiti į paslaugą

Ką naujo sukūrėme?

 • Su jaunimu dirbančių ir jaunimo darbuotojo sertifikatą norinčių gauti kompetencijų vertinimas
 • Jaunimo darbuotojų kompetencijos kėlimas internetu
 • Jaunimo darbuotojo sertifikatų išdavimas
 • Jaunimo darbuotojų sertifikatų pratęsimas

Koks laukiamas rezultatas?

 • Sistemos naudotojo tapatybės nustatymas per el. valdžios vartus
 • Automatinis įgyto aukštojo išsilavinimo diplomo patikrinimas ir patvirtinimas
 • Kompetencijų įvertinimas internetu
 • Trūkstamų kompetencijų kėlimas internetu
 • Įtraukimas į sertifikuotų jaunimo darbuotojų sąrašą
 • Jaunimo darbuotojų sertifikatų galiojimo monitoringas

Eiti į paslaugą

Apie projektą

Projektas

Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimas viešojoje e-erdvėje.

Projekto metu kuriama

Jaunimo ir vaikų informavimo ir konsultavimo informacinė sistema (JAVAKIS).

Projekto tikslas

Informacinių technologijų priemonėmis informuoti bei konsultuoti jaunimą, vaikus, įtėvius bei globėjus, administruoti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektus, tikrinti jaunimo darbuotojų kvalifikaciją, juos sertifikuoti.

JAVAKIS teikia penkias el. paslaugas

 • vaikų informavimas ir konsultavimas;
 • įtėvių, globėjų informavimas ir konsultavimas;
 • jaunimo informavimas ir konsultavimas;
 • jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų teikiamų projektų priėmimas ir administravimas;
 • jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų darbuotojų kvalifikacijos tikrinimas ir sertifikavimas.

Projekto vykdytojas

Jaunimo reikalų departamentas prie SADM

Pagrindinis projekto partneris

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM

Projekto vertė

849 134,33 €

JAVAKIS kūrimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

JAVAKIS eksploatacija, palaikymas ir plėtra finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų teisėtų finansinių šaltinių lėšomis.


Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas

Projekto draugai